Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 juli 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng