Wetsvoorstel 33750-IV - 17 september 2013
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag
Verslag
Brief regering
Brief regering
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief commissie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering