Wetsvoorstel 33452 - 26 oktober 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 december 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport