Kamerstuk 33452-8

Gewijzigde motie van het lid Jasper Van Dijk c.s. (t.v.v. 33452, nr.7) over geen leenstelsel invoeren

Dossier: Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

Gepubliceerd: 3 december 2012
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Michel Rog (CDA), Jasper van Dijk
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33452-8.html
ID: 33452-8
Origineel: 33452-7

34,7 %
65,3 %

PvdA

GL

SGP

PVV

CDA

50PLUS

PvdD

VVD

CU

SP

D66


Nr. 8 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 5 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetsbehandeling van de langstudeerboete geen schoonheidsprijs verdient;

constaterende dat de regering voornemens is een leenstelsel in te voeren, terwijl de politieke steun uiterst twijfelachtig is;

van mening dat de regering dient te voorkomen dat studenten wederom langdurig in onzekerheid worden gehouden;

spreekt uit, dat het invoeren van een leenstelsel onwenselijk is,

verzoekt de regering, geen leenstelsel in te voeren en bruggen te slaan naar de Kamer door naar alternatieven te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Rog

Schouten