Gepubliceerd: 28 november 2012
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33452-7.html
ID: 33452-7
Wijzigingen: 33452-8

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetsbehandeling van de langstudeerboete geen schoonheidsprijs verdient;

constaterende dat de regering voornemens is een leenstelsel in te voeren, terwijl de politieke steun uiterst twijfelachtig is;

van mening dat de regering herhaling van de wanvertoning rond de langstudeerboete dient te voorkomen;

verzoekt de regering, per direct te stoppen met de voorbereiding van de wet op het leenstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk