Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2012A02830
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33318-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02830
Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012 Nota van wijziging - 33318-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 oktober 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)