Stemming

Motie van het lid Karabulut over het intrekken van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB

12,7 %
87,3 %


CU

PvdA

CDA

D66

SGP

50PLUS

SP

PvdD

PVV

GL

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 21 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Wet vereenvoudiging regelingen SVB in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

2012-11-21
Dossier: 33318
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33318-9.html