Stemming

Amendement van de leden Vermeij en Huizing over het schrappen van de wijzigingen op de Algemene Kinderbijslagwet.

70,7 %
29,3 %


GL

CDA

PvdD

50PLUS

PVV

SP

SGP

CU

PvdA

VVD

D66


Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERMEIJ EN HUIZING

Ontvangen 20 november 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I vervalt.

II

Artikel III, onderdeel C, vervalt.

III

Artikel IIIA vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel AB, vervalt.

V

Artikel VA vervalt.

VI

Artikel VI, onderdeel A, vervalt.

VII

Artikel VIA vervalt.

VIII

Artikel VIB vervalt.

Toelichting

De gehele vereenvoudiging voor de Algemene Kinderbijslagwet is eruit gehaald. De vereenvoudiging is eruit gehaald, omdat deze leidt tot meer uitgaven in plaats van besparingen. Het doel van het wetsvoorstel was nu juist om besparingen te realiseren.

Vermeij Huizing


Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

2012-11-20
Dossier: 33318
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Matthijs Huizing (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33318-8.html