Stemming

Amendement van de leden Vermeij en Huizing over het schrappen van de wijzigingen op de Algemene Kinderbijslagwet

70,7 %
29,3 %


CDA

50PLUS

SGP

PvdD

GL

SP

PvdA

VVD

D66

PVV

CU


Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERMEIJ EN HUIZING

Ontvangen 20 november 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I vervalt.

II

Artikel III, onderdeel C, vervalt.

III

Artikel IIIA vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel AB, vervalt.

V

Artikel VA vervalt.

VI

Artikel VI, onderdeel A, vervalt.

VII

Artikel VIA vervalt.

VIII

Artikel VIB vervalt.

Toelichting

De gehele vereenvoudiging voor de Algemene Kinderbijslagwet is eruit gehaald. De vereenvoudiging is eruit gehaald, omdat deze leidt tot meer uitgaven in plaats van besparingen. Het doel van het wetsvoorstel was nu juist om besparingen te realiseren.

Vermeij Huizing


Amendement van de leden Vermeij en Huizing over het schrappen van de wijzigingen op de Algemene Kinderbijslagwet

2012-11-20
Dossier: 33318
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Matthijs Huizing (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33318-8.html