Wetsvoorstel 33004 - 20 september 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd