Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 oktober 2011
Status: Aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd