Stemming

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

52,0 %
48,0 %


GL

VVD

SGP

CDA

PVV

SP

CU

PvdD

PvdA

D66