Stemming

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

52,0 %
48,0 %


CDA

PvdA

VVD

CU

SGP

D66

PVV

SP

PvdD

GL