44,7 %
55,3 %

SP

GL

CU

PvdA

D66

SGP

CDA

PvdD

PVV

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KOSER KAYA C.S.

Voorgesteld 29 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de bijstand fors wil verlagen middels het wetsvoorstel over de afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon;

constaterende, dat zowel het Nibud als het SCP inschattingen heeft gemaakt van de minimale kosten van levensonderhoud;

van mening, dat het onwenselijk is dat mensen in de bijstand onder het bestaansminimum zakken;

verzoekt de regering om inzichtelijk te maken of de bijstand na de korting nog hoog genoeg is om te voorzien in het levensonderhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Klaver

Spekman