48,0 %
52,0 %

SP

PvdD

PvdA

SGP

CDA

GL

VVD

D66

CU

PVV


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 29 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau voor het vaststellen van armoede de basisbehoeftengrens als absolute ondergrens hanteert;

overwegende, dat deze basisbehoeftengrens uitgaat van de onvermijdelijke kosten voor een zelfstandig huishouden;

van mening, dat het onwenselijk is dat mensen in Nederland in armoede leven en van minder moeten rondkomen dan volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau minimaal noodzakelijk is;

verzoekt de regering het inkomen van deze mensen niet onder deze basisbehoeftengrens te laten zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman,

Ortega-Martijn

Klaver

Koşer Kaya