Wetsvoorstel 32722 - 4 april 2011
Indiener: Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 oktober 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport