Kamerstuk 32722-9

Derde nota van wijziging

Dossier: Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Gepubliceerd: 3 april 2012
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32722-9.html
ID: 32722-9
Origineel: 32722-2

Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 april 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel Bc, van het voorstel van wet komt te luiden:

Bc

In artikel 49, eerste lid, wordt «16, vijfde lid» vervangen door «16, vijfde tot en met negende lid» en wordt «39, derde lid» vervangen door: «39, eerste en derde lid».

TOELICHTING

In de tweede nota van wijziging zit een verschrijving in onderdeel Bc op het punt van de verwijzing naar artikel 16. Met deze derde nota van wijziging wordt die verschrijving hersteld.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker