Kamerstuk 32722-10

Amendement van het lid Verheijen over het laten vervallen van artikel 8 met ingang van 1 januari 2017 of zoveel eerder als bij koninklijk besluit is bepaald

Dossier: Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Gepubliceerd: 3 oktober 2012
Indiener(s): Mark Verheijen (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32722-10.html
ID: 32722-10

27,3 %
72,7 %

50PLUS

PvdA

D66

GL

CDA

SGP

PvdD

VVD

PVV

CU

SP


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VERHEIJEN

Ontvangen 3 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 89, eerste lid, de zinsnede «op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: met ingang van 1 januari 2017 of zoveel eerder als bij koninklijk besluit is bepaald.

Toelichting

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was in artikel 89, eerste lid opgenomen dat artikel 8 vervalt met ingang van 1 januari 2017 of zoveel eerder als bij koninklijk besluit bepaald. In de eerste nota van wijziging is deze concrete einddatum van 1 januari 2017 in het wetsvoorstel geschrapt. Aldus wordt gerealiseerd dat in artikel 89, in de tekst van het wetsvoorstel, geen einddatum meer is opgenomen. Wat betreft de indiener echter is een transitieperiode naar zijn aard eindig. Ondanks dat artikel 8 bij koninklijk besluit op ieder moment kan komen te vervallen hecht de indiener daarom aan een dergelijke vooraf bepaalde einddatum. Dit begrenst de toepassingsduur van artikel 8 zonder dat daarvoor verdere interventie van de minister of Kamer nodig is en erkent de tijdelijkheid van de transitiefase in de postmarkt.

Verheijen