Kamerstuk 32722-11

Amendement van het lid Graus over het schrappen van het tijdelijke karakter van de AMvB die de arbeidsvoorwaarden regelt, waardoor deze AMvB - en de arbeidsvoorwaarden - een permanent karakter krijgt

Dossier: Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Gepubliceerd: 3 oktober 2012
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32722-11.html
ID: 32722-11

46,7 %
53,3 %

PVV

CU

VVD

PvdA

50PLUS

SP

D66

SGP

GL

PvdD

CDA


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GRAUS

Ontvangen 3 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt: tijdelijke.

II

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 89 vervalt.

Toelichting

De markt voor de postbedrijven wordt steeds krapper, nu de post wordt verdrongen door e-mail en andere elektronische communicatie. Hierdoor zal de concurrentie juist heviger worden, en zullen ook ná de zogenaamde transitiefase de postbedrijven proberen extra marktaandeel te winnen door te besparen op arbeidskosten en arbeidsvoorwaarden. Om de rechtsgronden, arbeidspositie en arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers te beschermen (op de lange termijn) is het onwenselijk en naïef om deze regeling slechts tijdelijk te laten gelden. De indiener pleit daarom voor het opnemen van deze bepaling met een permanent karakter.

Graus