Wetsvoorstel 32694 - 14 maart 2011
Indiener: Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 oktober 2011
Status: Aangenomen
Verslag
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Stemmen - uitstellen
Amendement
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd