Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 september 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Advies Raad van State en nader rapport
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering