Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 september 2011
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2014A050767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht - 32389-17

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over decentralisatie en participatie dat op een nader te bepalen tijdstip zal worden gevoerd.

30 april 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2011A04895
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 december 2012 Reactie op brief IPO m.b.t. inwerkingtreding Wet revitalisering generiek toezicht - 32389-16

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII, B en C.

20 december 2012

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2011A03657
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 september 2011 Derde nota van wijziging - 32389-14

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

30 september 2011

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 juni 2011 Herziening van het interbestuurlijk toezicht - 32389-10

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 32389 Wet revitalisering generiek toezicht

8 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 juni 2011 Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 - 32389-11

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 32389 Wet revitalisering generiek toezicht

8 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 augustus 2011 Tweede nota van wijziging - 32389-12

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

8 september 2011

Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2010A03821
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 mei 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32389-7

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

20 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03821
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 mei 2011 Nota van wijziging - 32389-8

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

20 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03821
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 mei 2011 Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging - 32389-9

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

20 mei 2011

Advies Raad van State en nader rapport
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2009A04847
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 9 juli 2010 Aanbieding beleidskader schorsing en vernietiging - 32389-5

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet revitalisering generiek toezicht (32 389).

14 september 2010

Brief regering