Stemming

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

100,0 %
0,0 %


CU

VVD

PvdA

SGP

SP

GL

D66

PVV

CDA

PvdD