Gepubliceerd: 19 september 2011
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32389-14.html
ID: 32389-14
Origineel: 32389-2

Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3.6 komt te luiden:

Artikel 3.6

De artikelen 13 en 16a van de Interimwet stad-en-milieubenadering vervallen.

Toelichting

Naast artikel 13 van de Interimwet stad-en-milieubenadering dient ook artikel 16a, over het aanwijzen van ambtenaren voor interbestuurlijk toezicht, te worden geschrapt. Nu het interbestuurlijk toezicht in het kader van de Interimwet stad-en-milieubenadering wordt overgedragen aan gedeputeerde staten hoeft de minister niet langer ambtenaren voor dat toezicht aan te wijzen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner