Wetsvoorstel 32187-(R1902) - 23 oktober 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juli 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet