Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2010
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2011A04156
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 mei 2012 Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) - 32176-16

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: In de extra procedurevergadering is besloten tot het houden van een schriftelijk overleg.

7 juni 2012

Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag