Wetsvoorstel 32134 - 17 september 2009
Indieners: Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 februari 2011
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Amendement
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag