Wetsvoorstel 32134 - 17 september 2009
Indieners: Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 februari 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport