Wetsvoorstel 32123-XVII - 15 september 2009
Indiener: André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Verslag
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)