Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 juni 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief lid / fractie
Brief regering
Brief lid / fractie
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Raad van State en reactie van de indiener(s)