Wetsvoorstel 31459 -
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 september 2008
Status: Aangenomen