Wetsvoorstel 31459 - 13 mei 2008
Indieners: Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 september 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport