Kamerstuk 31459-18

Motie-Cramer c.s. over de uitwerking van de voorgenomen maatregelen voor investeringen van TechnoPartners

Dossier: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)


63,3 %
36,7 %

D66

PvdA

Verdonk

SGP

CU

SP

CDA

PVV

PvdD

VVD

GL


31 459
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

nr. 18
MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.

Voorgesteld 3 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de winst op private equity en venture capital investeerders in beginsel belast gaat worden in box 2, maar heffing in box 1 niet altijd valt uit te sluiten;

overwegende, dat ook kleine venture capital en buyout fondsen die risicovol investeren – zoals TechnoPartner Seedfondsen – hiermee te maken krijgen;

overwegende, dat het kabinet het innovatiebeleid wil stimuleren en hiertoe het Actieprogramma TechnoPartner heeft opgezet;

constaterende, dat het kabinet dus enerzijds risicovolle investeringen aanmoedigt, maar deze anderzijds niet altijd in box 3 belast;

van mening, dat innovatieve, maar risicovolle initiatieven een wezenlijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Nederland en daarom niet ontmoedigd mogen worden;

verzoekt de regering te bezien hoe de voorgenomen maatregelen rondom de belastingheffing van excessieve beloningsbestanddelen uitwerken voor de investeringen van TechnoPartners, welke een reëel risico dragen, en de Kamer hierover vóór 1 januari 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Tang

Omtzigt