Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 februari 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport