Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 februari 2009
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2012A03168
Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 27 juni 2012 Uitstelbrief evaluatie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen - 31439-20

Indiener: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A05069
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 december 2010 Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 - 31439-18

Indiener: algemene commissie voor Immigratie en Asiel
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over discriminatie.

9 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 december 2010 Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 - 31439-18

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 december 2011 Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten - 31439-19

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A00766
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 december 2011 Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten - 31439-19

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO inzake de Awgb dat voor 19 januari 2012 is gepland.

16 december 2011

Brief regering
Besluitenlijst 2010A03813
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 december 2010 Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 - 31439-18

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst beleidsreactie op Poldis 2008, Criminaliteitsbeeld Discriminatie

13 januari 2011

Brief regering
Besluitenlijst 2008A02560
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 juni 2009 Melden van discriminatie in de horeca via SMS-diensten - 31439-16

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

26 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02552
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 27 januari 2009 Tweede nota van wijziging - 31439-10

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

17 februari 2009

Besluitenlijst 2008A02551
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 19 december 2008 Nota van wijziging - 31439-7

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

3 februari 2009