Kamerstuk 31439-19

Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten

Dossier: Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

Gepubliceerd: 6 december 2011
Indiener(s): Piet Hein Donner (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31439-19.html
ID: 31439-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2011

Hierbij bied ik uw Kamer een overzicht van de klachten en meldingen over discriminatie die in 2010 zijn geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten aan mij zijn gerapporteerd.1

Met dit overzicht wordt voldaan aan de toezegging om de Kamer te informeren over de discriminatierapportage van gemeenten in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscrimatievoorzieningen.2

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner