Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 mei 2010
Status: Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 18 mei 2010
Brief regering
Besluitenlijst 2009A05091
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.C. Kant - 20 mei 2010 Reactie op het gewijzigde amendement Wolbert (31 347, nr.12) alsmede toelichting consequenties wetsvoorstel 31 375 voor vaststelling macrobudget - 31347-13

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

23 juni 2010

Nota van wijziging