Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 mei 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)