Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 mei 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)