Gepubliceerd: 19 mei 2010
Indiener(s): Agnes Kant (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31347-11.html
ID: 31347-11
Origineel: 31347-5

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 mei 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel I wordt paragraaf 6a vernummerd tot paragraaf 8a.

II

In artikel I wordt in artikel 21b, eerste lid, «hij» vervangen door: het college.

Toelichting

Via deze Nota van Wijziging worden twee technische wijzigingen bewerkstelligd.

Als gevolg van de Wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (Stb. 2009, 229) heeft een vernummering plaatsgevonden van diverse paragrafen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met onderdeel I van deze nota van wijziging wordt het onderhavige wetsvoorstel hiermee in overeenstemming gebracht.

Voorts wordt in onderdeel II een verwijzing verduidelijkt.

Kant