Stemming

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

53,3 %
46,7 %


SGP

CU

PVV

PvdA

Verdonk

PvdD

GL

D66

SP

CDA

VVD