Stemming

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

53,3 %
46,7 %


D66

SP

PVV

CU

PvdD

GL

PvdA

Verdonk

SGP

VVD

CDA