Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
9774 stemmingen gevonden
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wet stimulering arbeidsparticipatie
2008-11-11
Wijziging o.m. Wet financiering sociale verzekeringen (invoering premiekorting in dienst nemen uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en in dienst houden werknemers van 62 jaar en ouder)
2008-11-11
Wijziging o.m. Wet financiering sociale verzekeringen (invoering premiekorting in dienst nemen uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en in dienst houden werknemers van 62 jaar en ouder)
2008-11-11
Wijziging o.m. Wet financiering sociale verzekeringen (invoering premiekorting in dienst nemen uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en in dienst houden werknemers van 62 jaar en ouder)
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
2008-11-04
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen