Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
9686 stemmingen gevonden
2008-09-09
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Amendement om te verhinderen dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger bij 'eigen' rechtbank/gerechtshof
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Amendement inzake melding door rechter-plaatsvervangers van de omvang van hun (hoofd)betrekking en de hoogte van de bezoldiging daarvoor
2008-09-09
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Amendement om rechters- of raadsheren-plaatsvervangers die lange tijd niet zijn opgeroepen, te kunnen ontslaan
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers