Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
9788 stemmingen gevonden
2008-09-18
Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie i.v.m. verdere modernisering stelsel publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
2008-09-18
Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie i.v.m. verdere modernisering stelsel publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
2008-09-18
Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie i.v.m. verdere modernisering stelsel publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
2008-09-18
Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie i.v.m. verdere modernisering stelsel publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
2008-09-18
brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
2008-09-18
Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie i.v.m. verdere modernisering stelsel publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers
2008-09-09
Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers
2008-09-09
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Motie over het uitsluiten dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger
2008-09-09
Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Amendement om te verhinderen dat leden OM werkzaam kunnen zijn als rechter/plaatsvervanger of raadsheer/plaatsvervanger