Stemming

Amendement van het lid Sneller over het sluiten van stemlokalen voor vervroegd stemmen om 21.00 uur.

91,3 %
8,7 %


PvdD

Fractie Den Haan

PVV

VVD

BBB

FVD

D66

CDA

SGP

Groep Van Haga

BIJ1

SP

DENK

GL

Volt

JA21

CU

PvdA


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID SNELLER

Ontvangen 20 augustus 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, vervalt onderdeel 1.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de sluitingstijd van de stembureaus voor het vervroegd stemmen niet wordt gewijzigd naar 18:00 uur ‘s avonds, maar gelijk blijft aan de sluitingstijd van stembureaus op woensdag, te weten 21:00 uur ‘s avonds. Indiener is van mening dat een andere sluitingstijd van stembureaus op woensdag dan op de twee dagen voor het vervroegd stemmen verwarrend zal zijn voor kiezers. Bovendien acht indiener het wenselijk om in het kader van opkomstbevordering kiezers ruime gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen. Juist de avonduren kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. De vergelijking die de regering trekt met de mate waarin tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vervroegd werd gestemd tijdens de avondopenstelling is wat indiener betreft ook beperkt relevant, omdat de groep voor wie het vroegstemmen in maart jl. bedoeld was – mensen met een kwetsbare gezondheid – veel kleiner was dan de groep voor wie de regering nu beoogt het vroegstemmen mogelijk te maken: alle kiesgerechtigden.

Sneller


Amendement van het lid Sneller over het sluiten van stemlokalen voor vervroegd stemmen om 21.00 uur.

2021-08-20
Dossier: 35887
Indiener(s): Joost Sneller (D66)
Onderwerpen: bestuur gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35887-7.html