Wetsvoorstel 35887 - 12 juli 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 september 2021
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen - plenair debat
Stemmen - aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng