Stemming

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over het strafbaar stellen van doxing

96,0 %
3,3 %


VVD

Fractie Den Haan

PVV

BBB

SGP

PvdD

Groep Van Haga

JA21

FVD

Volt

SP

DENK

GL

CU

BIJ1

PvdA

D66

CDA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN C.S.

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat doxing in toenemende mate voorkomt in Nederland, richting onder meer hulpverleners, journalisten, wetenschappers en politici, en grote gevolgen heeft voor de veiligheid van deze personen;

constaterende dat doxing mensen vrees aanjaagt door te vragen om of het verschaffen of verspreiden van persoonsgegevens van diegene die vrees aangejaagd moet worden;

overwegende dat doxing als zodanig nu niet strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht;

overwegende dat ook de politie de sterke wens heeft geuit dat doxing strafbaar moet worden gesteld;

verzoekt de regering, om voor het zomerreces een wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen in consultatie te brengen, dit vervolgens zo spoedig mogelijk in te dienen bij de Raad van State, en het nog dit jaar bij de Kamer aanhangig te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Michon-Derkzen

Sneller

Kuik

Van Nispen

Bikker

Van der Staaij

Kathmann


Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over het strafbaar stellen van doxing

2021-05-27
Dossier: 35564
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Ingrid Michon (VVD), Michiel van Nispen (SP), Joost Sneller (D66), Barbara Kathmann (PvdA), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35564-13.html