Stemming

Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

100,0 %
0,0 %


50PLUS

VVD

DENK

CDA

Krol

SP

CU

GL

D66

PvdD

SGP

FvD

PVV

PvdA

vKA

Van Haga


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor sommige mensen met een zwaar beroep niet mogelijk is om pensioen naar te voren te halen of pensioenopbouw mis te lopen en zij daardoor niet eerder kunnen stoppen met werken;

van mening dat bouwvakkers, politiemensen, verpleegkundigen en vele anderen die nu zwaar werk doen het verdienen om eerder met pensioen te kunnen;

verzoekt de regering, in het voorjaar 2021 een snelle inventarisatie naar cao-afspraken en voor zover mogelijk de eerste signalen van het gebruiken te doen om te kijken of mensen met een zwaar beroep en een klein pensioen daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Smeulders


Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

2020-11-05
Dossier: 35555
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden levensloop organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35555-13.html