Stemming

Motie van het lid Van Brenk over verhoging van de RVU-drempelvrijstelling tot het niveau van het modaal inkomen

32,7 %
67,3 %


GL

SGP

DENK

PvdA

PvdD

PVV

CU

SP

D66

FvD

50PLUS

Van Haga

Krol

VVD

CDA

vKA


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de beoogde RVU-drempelvrijstelling te verhogen tot het niveau van een modaal inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk


Motie van het lid Van Brenk over verhoging van de RVU-drempelvrijstelling tot het niveau van het modaal inkomen

2020-11-05
Dossier: 35555
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden levensloop organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35555-11.html