Stemming

Motie van het lid Van Brenk over een bijzonder belastingtarief voor "het keuzerecht bedrag ineens"

30,7 %
69,3 %


Krol

PvdD

FvD

DENK

CU

SGP

50PLUS

D66

VVD

PvdA

SP

CDA

vKA

Van Haga

PVV

GL


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van het keuzerecht leidt tot een hogere belasting- en premieheffing doordat het ineens uitgekeerde bedrag onder omstandigheden tegen een hoger progressief belastingtarief in box 1 belast wordt dan wanneer het geleidelijk als pensioen uitgekeerd zou worden;

overwegende dat «het keuzerecht bedrag ineens» in de voorgestelde uitwerking de progressiviteit van het stelsel ondermijnt vanwege de invloed op inkomenstoeslagen;

verzoekt de regering, «het keuzerecht bedrag ineens» te onderwerpen aan een apart bijzonder belastingtarief (of tarieven), teneinde de invloed van de afkoop op inkomenstoeslagen uit te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk


Motie van het lid Van Brenk over een bijzonder belastingtarief voor "het keuzerecht bedrag ineens"

2020-11-05
Dossier: 35555
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden levensloop organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35555-10.html