Stemming

Motie van het lid Inge van Dijk over concrete voorstellen bij de discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur

76,7 %
22,7 %


DENK

CU

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

BIJ1

CDA

PVV

JA21

BBB

FVD

D66

GL

VVD

PvdA

Volt

PvdD

SP

SGP


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 25 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een fundamentele discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur nodig is, waarbij Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en burgers betrokken zijn;

overwegende dat een dergelijke discussie moet uitmonden in concrete voorstellen;

verzoekt de regering, de fundamentele discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur met concrete voorstellen af te ronden, en de Kamer daarover te informeren voor de zomer van 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk


Motie van het lid Inge van Dijk over concrete voorstellen bij de discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur

2021-05-25
Dossier: 35513
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-14.html