Stemming

Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over per manifestpartij vragen om tot een vaste reactietermijn te komen

86,7 %
13,3 %


SGP

VVD

PvdD

DENK

Van Haga

CDA

PvdA

GL

D66

PVV

FvD

vKA

CU

SP

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat overheidsinstanties geen wettelijke reactietermijn kennen waarbinnen zij moeten reageren op uitvragen van schuldhulpverleners;

constaterende dat burgers met schulden binnen de zogenaamde stabilisatiefase niet effectief geholpen kunnen worden;

constaterende dat uitvoeringsorganisaties zijn verenigd in de zogenaamde manifestpartijen;

overwegende dat snelle informatieverstrekking door alle partijen en dus ook door overheidsinstanties de stabilisatiefase kunnen verkorten en dus de start van de hulpverlening kunnen versnellen;

verzoekt de regering, per manifestpartij uit te vragen hoe ze gaan komen tot een vaste reactietermijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Jasper van Dijk


Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over per manifestpartij vragen om tot een vaste reactietermijn te komen

2020-03-05
Dossier: 35316
Indiener(s): Jan Jacob van Dijk (CDA), René Peters (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht sociale zekerheid staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35316-16.html