Stemming

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over borging van de privacy betrekken bij de evaluatie

100,0 %
0,0 %


PvdA

PVV

CU

GL

vKA

SGP

50PLUS

Van Haga

VVD

DENK

D66

FvD

CDA

SP

PvdD


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S.

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening leidt tot een intensievere uitwisseling van persoonsgegevens;

overwegende dat in het voorstel een goede balans tussen privacy en vroegtijdige signalering van schulden van belang is;

overwegende dat gemeenten deze persoonsgegevens dienen te verzamelen en op prudente wijze dienen te bewaren;

verzoekt de regering, om de borging van privacy te betrekken bij de evaluatie en tevens de Autoriteit Persoonsgegevens te betrekken bij de evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beukering-Huijbregts

Peters

Renkema


Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over borging van de privacy betrekken bij de evaluatie

2020-03-05
Dossier: 35316
Indiener(s): René Peters (CDA), Wim-Jan Renkema (GL), van Beukering-Huijbregts
Onderwerpen: organisatie en beleid recht sociale zekerheid staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35316-12.html