Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen (t.v.v. 34683-12)

100,0 %
0,0 %


CU

SP

PvdA

FVD

50PLUS

PVV

CDA

GL

DENK

D66

VVD

PvdD

SGP


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 27 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht die de Kamer aan de Tijdelijke Commissie Evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) heeft verstrekt;

van oordeel dat deze commissie, en haar ambtelijke staf, gedegen onderzoek heeft verricht en de bevindingen daaruit heeft neergelegd in een helder rapport;

spreekt hiervoor haar grote waardering uit;

onderschrijft de analyse van het rapport;

neemt de conclusies en aanbevelingen over, en verzoekt het presidium de uitvoering hiervan ter hand te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van der Molen

Özütok

Kuiken

Van Gent

Den Boer


Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen (t.v.v. 34683-12)

2018-11-27
Dossier: 34683
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA), Michiel van Nispen , Nevin Özütok (GL), Tobias van Gent (VVD), Attje Kuiken (PvdA), Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34683-15.html