Stemming

Motie Koser Kaya c.s. over gegevensuitwisseling zichtbaar maken voor klanten

48,0 %
52,0 %


PvdA

PvdD

CDA

D66

VVD

CU

SGP

PVV

SP

GL


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 90% van de dienstverlening voor WW-gerechtigden digitaal zal verlopen;

van mening, dat mensen er recht op hebben om te weten wat er met hun digitale gegevens gebeurt;

verzoekt de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om automatisch aan de klant zichtbaar te maken welke gegevens uit zijn of haar dossier zijn gewisseld en met welke organisatie of persoon, en de Kamer voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Klaver

Vermeij


Motie Koser Kaya c.s. over gegevensuitwisseling zichtbaar maken voor klanten

2012-02-16
Dossier: 33065
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Jesse Klaver (GL), Fatma Ko┼čer Kaya (D66)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-11.html