Stemming

Motie Dijsselbloem c.s. over waarborgen voor de kwaliteit van inburgering

52,0 %
48,0 %


SP

CU

VVD

PvdD

PVV

Verdonk

SGP

PvdA

CDA

GL

D66


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 38
MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM C.S.

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gelijktijdig met de nieuwe Wet inburgering de verplichte winkelnering bij roc’s is opgeheven;

constaterende, dat de wet geen kwaliteitseisen stelt aan de door de lokale overheid in te kopen inburgering;

constaterende, dat de lokale overheid ook niet verplicht is, inburgeringscursussen in te kopen bij aanbieders aangesloten bij het private keurmerk;

constaterende, dat er geen sprake is van publiek toezicht op de kwaliteit van het inburgeringsaanbod, zoals in het reguliere onderwijs;

verzoekt de regering waarborgen voor de kwaliteit van inburgering vast te stellen door bevoegdheidseisen voor docenten inburgering wettelijk te verankeren, publiek toezicht in te stellen op de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs en voorstellen hiertoe voorjaar 2010 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Karabulut

Van der Ham


Motie Dijsselbloem c.s. over waarborgen voor de kwaliteit van inburgering

2009-11-25
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting beroepsonderwijs financiƫn onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-38.html