Stemming

Motie Smeets c.s. over de ondernemingskredietdesk

94,0 %
6,0 %


SGP

CU

Lid-Verdonk

PvdA

PvdD

CDA

D66

GL

SP

VVD

PVV


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 22
MOTIE VAN HET LID SMEETS C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kredietverstrekking van banken aan ondernemingen hapert;

overwegende, dat hiermee direct en indirect werkgelegenheid in gevaar komt;

overwegende, dat een aantal overheidsgarantieregelingen om de kredietverstrekking te stimuleren verre van optimaal benut wordt, mede door te geringe bekendheid van deze regelingen;

overwegende, dat ook om andere redenen banken en ondernemers niet tot elkaar kunnen komen als het gaat om een adequate kredietverstrekking;

verzoekt de regering om de ondernemingskredietdesk de vorm en werkwijze te geven van een taskforce kredietverstrekking, die onder leiding van een aansprekend boegbeeld tot doel heeft banken en ondernemers tot elkaar te brengen teneinde de kredietverstrekking weer op gang te brengen, daarbij ook actief gebruikmakend van de reeds bestaande overheidsgarantieregelingen;

verzoekt de regering de Kamer hierover binnen twee maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeets

Ten Hoopen

Ortega-Martijn