Stemming

Motie Van Dam c.s. over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties

50,7 %
49,3 %


SP

PVV

CU

SGP

D66

CDA

PvdD

GL

Verdonk

PvdA

VVD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 79
MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verdienmodellen voor geschreven media met grote multidisciplinaire redacties onder druk staan;

overwegende, dat de sector door innovatie zelf nieuwe verdienmodellen zal moeten ontwikkelen;

overwegende, dat de overheid verdienmodellen van deze media zou kunnen vergemakkelijken door generieke maatregelen;

verzoekt de regering binnen een halfjaar mogelijkheden uit te werken die geschreven media met grote multidisciplinaire redacties korting geven op de werkgeverslasten naar analogie van de WBSO;

verzoekt de regering tevens binnen een halfjaar aan de Kamer te rapporteren op welke wijze de btw voor elektronische diensten zou kunnen worden verlaagd binnen de Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van der Ham

Peters


Motie Van Dam c.s. over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties

2009-11-30
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Mariko Peters (GL), Martijn van Dam (PvdA), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting belasting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-79.html