Stemming

Motie Remkes/Van der Ham over samenwerkingsvormen tussen publieke en geschreven media

56,0 %
44,0 %


VVD

SP

D66

PvdD

SGP

GL

CDA

Verdonk

PVV

PvdA

CU


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 76
MOTIE VAN DE LEDEN REMKES EN VAN DER HAM

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op het advies van de commissie-Brinkman inzake het persbeleid en samenwerkingsvormen tussen publieke en geschreven media;

overwegende, dat het onwenselijk is dat als gevolg hiervan concurrentienadelen ontstaan voor de commerciële omroepen;

verzoekt de regering de Kamer nader te rapporteren over de voorwaarden waaronder die samenwerking gestalte zou kunnen krijgen en bij het overleg daarover alle relevante mediapartijen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes

Van der Ham


Motie Remkes/Van der Ham over samenwerkingsvormen tussen publieke en geschreven media

2009-11-30
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Johan Remkes (VVD), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie economie financiƫn markttoezicht media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-76.html